Miljö- och kvalitetspolicy

Vi på El-Finess arbetar ständigt med vår miljö- och kvalitetspolicy för att kunna erbjuda dig som beställare en trygg leverans av våra tjänster
  • EL-Finess ska med kvalitets- och miljöansvar utforma uppdraget med omsorg och känsla för teknik och funktion.

  • Uppdraget ska också utformas med beaktande av drifts- och anläggningskostnader.

  • Vi ska minska vår miljöbelastning genom att optimera våra transporter och hantera det avfall som uppstår i verksamheten och i projekten på ett ansvarsfullt vis.

  • Slutprodukten ska utföras till belåtenhet och motsvara de krav, avsikter och förväntningar som uppdragsgivaren ställer på resultatet.

  • Alla uppdrag genomförs och levereras enligt avtalade tider och överenskommet pris.

  • Vi ska alltid uppfylla relevanta bindande krav som ställs på oss. Ovanstående uppnås bl a genom stort yrkeskunnande och ansvarskännande. EL-Finess organisation är lyhörd för utveckling av metoder, material, administrativa rutiner mm som stärker uppsatta mål.

  • Våra tjänster kan bidra till hållbarhet genom att minska kundernas el-förbrukning genom energibesparande åtgärder. Vid projektgenomgång ska uppdragsgivaren informeras om bra miljöval och om vilka risker som kan finnas i projektet.

  • Varje uppdrag ska resultera i en nöjd uppdragsgivare som med förtroende återkommer till EL-Finess med nya uppdrag. Uppdraget ska förhoppningsvis utgöra referens för framtida tjänster.

  •  Vi ska genom ständiga förbättringar utveckla vårt ledningssystem för att förbättra vår miljöprestanda och öka vår kvalité.

Jonas KristianssonVD
2018-05-01

EL-Finess Elinstallationer i Stockholm AB
EL-Finess Entreprenad i Sverige AB

El-Finess certifikat